Poznaj Nasze Projekty Unijne

Jednym z elementów strategii Espondi jest stały rozwój. Dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich, wnosimy wkład w rozwój technologii mobilnych oraz ich szerszego wykorzystywania w procesach biznesowych w branży hotelarskiej.

 • Projekt "Opracowanie strategii wprowadzenia na rynki światowe innowacyjnego systemu HOTEL360° szansą na zwiększenie konkurencyjności firmy ESPONDI Sp. z o.o."

  Nr GO_GLOBAL.pl(1/1)-0081/2015
  Okres realizacji: 01.01.2016 – 30.06.2016

  Firma Espondi Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Opracowanie strategii wprowadzenia na rynki światowe innowacyjnego systemu HOTEL360° szansą na zwiększenie konkurencyjności firmy ESPONDI Sp. z o.o." współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL - Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm.

  Celem głównym projektu jest komercjalizacja innowacyjnego systemu Hotel 360° na rynku niemieckim. Oprogramowanie powstało w wyniku wdrożenia koncepcji, wypracowanej w ramach przeprowadzonych badań i prac rozwojowych. Cel ten jest zgodny z celem głównym programu: "zwiększenie komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanych przez polskich przedsiębiorców". W ramach projektu opracowana zostanie strategia wejścia produktu na rynek niemiecki oraz jej weryfikacja w ramach kontaktów z potencjalnymi inwestorami i partnerami biznesowymi.

  Potrzeba internacjonalizacji oferowanego przez nas produktu wynika z potencjału, jakim charakteryzuje się zagraniczny rynek usług turystyczno – hotelarskich. Elastyczność oprogramowania Hotel 360°, w zakresie dostosowania do indywidualnych potrzeb zróżnicowanych klientów stanowi mocny argument dla ESPONDI Sp. z o.o., decydujący o rozpoczęciu przedsięwzięcia wprowadzenia produktu na rynki światowe.

  Rzeszów, dnia 04.01.2016 r.  GO_GLOBAL.PL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Zapytanie ofertowe