ADMINISTRATION

Umożliwia zarządzanie całym systemem, szeroką parametryzację, definiowanie uprawnień użytkowników systemu oraz kontrolę spójności danych. Ponadto, moduł pozwala na monitorowanie aktywności korzystania z systemu przez gości hotelowych i przesyłania im w czasie rzeczywistym ofert uzależnionych od obszarów ich zainteresowania. Kadra menadżerska ma z kolei dostęp do wszystkich niezbędnych statystyk i za pomocą ich analizy może podejmować istotne decyzje zarządcze.

N

monitorowanie aktywności korzystania z systemu przez gości hotelowych i przesyłanie im ofert w czasie rzeczywistym

N

dostęp dla menadżerów do wszystkich niezbędnych statystyk i za pomocą ich analizy może podejmować istotne decyzje zarządcze

Umożliwia zarządzanie całym systemem, szeroką parametryzację, definiowanie uprawnień użytkowników systemu oraz kontrolę spójności danych. Ponadto, moduł pozwala na monitorowanie aktywności korzystania z systemu przez gości hotelowych i przesyłania im w czasie rzeczywistym ofert uzależnionych od obszarów ich zainteresowania. Kadra menadżerska ma z kolei dostęp do wszystkich niezbędnych statystyk i za pomocą ich analizy może podejmować istotne decyzje zarządcze.

 

 

N

monitorowanie aktywności korzystania z systemu przez gości hotelowych i przesyłanie im ofert w czasie rzeczywistym

N

dostęp dla menadżerów do wszystkich niezbędnych statystyk i za pomocą ich analizy może podejmować istotne decyzje zarządcze