CONCIERGE RESERVATION

Umożliwia gościom hotelowym zarezerwowanie wybranej atrakcji (bilard, kręgle, korty tenisowe etc.) z poziomu aplikacji zainstalowanej na tablecie w pokojach hotelowych lub dodatkowo z poziomu aplikacji zainstalowanej na tablecie bezpośrednio w miejscu występowania atrakcji. Z poziomu aplikacji możliwe jest także zamówienie napoju oraz przekąsek dostarczanych przez barmana w trakcie gry. Historia wszystkich rezerwacji oraz rezerwacje oczekujące na rozpoczęcie wyświetlane są na tablecie w Sali rozrywek. Administrator systemu (barman, kelner, recepcjonista bądź osoba obsługująca atrakcje) w każdej chwili ma wgląd w kalendarze rezerwacji wszystkich atrakcji. Z poziomu panelu zarządzającego możliwe jest konfigurowanie godzin dostępności wybranych atrakcji, a wybór ten ma wpływ na tabelę godzinową prezentowaną na tabletach w pokoju gości oraz w sali rozrywek. Obsługa ma możliwość złożenia szybkiej rezerwacji w imieniu gościa i przypisanie tej rezerwacji do rachunku gościa, bądź złożenie rezerwacji dla gości niezameldowanych w hotelu.

 

N

rezerwacja atrakcji na konkretny dzień i godzinę

N

możliwość dostarczenia napojów i przekąsek przez barmana w trakcie gry

N

zapoznanie się z pełną listą dostępnych w obiekcie atrakcji

N

możliwość zabezpieczenia kodem rodzicielskim rezerwacji rozrywek

N

historia wszystkich rezerwacji oraz rezerwacje oczekujące na rozpoczęcie wyświetlane są na tablecie w Sali rozrywek

N

możliwość zintegrowania aplikacji z systemem sterującym rozrywkami, a co za tym idzie możliwość uruchamiania rozrywki bezpośrednio z poziomu tabletu

N

administrator systemu  w każdej chwili ma wgląd w kalendarze rezerwacji wszystkich atrakcji

N

system zarządzania rezerwacjami dostosowany został do obsługi na monitorach dotykowych (np. na terminalach sprzedażowych POS)

N

pełne zarządzanie zamówieniami rezerwacji z poziomu panelu obsługi

N

rezerwacja atrakcji na konkretny dzień i godzinę

N

możliwość dostarczenia napojów i przekąsek przez barmana w trakcie gry

N

zapoznanie się z pełną listą dostępnych w obiekcie atrakcji

N

możliwość zabezpieczenia kodem rodzicielskim rezerwacji rozrywek

N

historia wszystkich rezerwacji oraz rezerwacje oczekujące na rozpoczęcie wyświetlane są na tablecie w Sali rozrywek

N

możliwość zintegrowania aplikacji z systemem sterującym rozrywkami, a co za tym idzie możliwość uruchamiania rozrywki bezpośrednio z poziomu tabletu

N

administrator systemu  w każdej chwili ma wgląd w kalendarze rezerwacji wszystkich atrakcji

N

system zarządzania rezerwacjami dostosowany został do obsługi na monitorach dotykowych (np. na terminalach sprzedażowych POS)

N

pełne zarządzanie zamówieniami rezerwacji z poziomu panelu obsługi