Nowoczesne rozwiązania dla branży hotelarskiej – poznaj nasz wyjątkowy produkt

Projekt System Hotel 360° to najnowsze oprogramowanie wprowadzające ideę samoobsługi, łamiące barierę językową i mentalną. System ma budowę modułową, dzięki czemu hotel ma możliwość wdrożenia wybranych elementów w zależności od swoich potrzeb.

Hotel 360° Concierge Tablet

Za pomocą tabletu będącego na wyposażeniu pokoju hotelowego gość może skorzystać z kompleksowej oferty Hotelu, jak i usług partnerów z nim współpracujących. Dzięki temu zauważalnie podnosi się sprzedaż usług własnych. Dodatkowo rozwiązanie ma na celu zaprezentowanie wszystkich atrakcji tak, aby gość hotelowy mógł skorzystać z nich w każdej chwili swojego pobytu lub powrócić do nich w przyszłości. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i wielu wersjom językowym, złamana zostaje bariera komunikacyjna - nie istnieje potrzeba zamawiania usług poprzez kontakt z obsługą osobiście ani telefonicznie. Funkcjonalność pozwala także na monitorowanie pracy wykonywanej przez personel Hotelu oraz rejestrowanie w czasie rzeczywistym efektów pracy. Ponadto umożliwia pracownikom bieżącą rejestrację wykonywanych działań oraz bezpośrednią komunikację między sobą.

 • multimedialna prezentacja usług hotelowych w wybranym języku, wzbogacona zdjęciami i materiałami video uatrakcyjnia i ułatwia zapoznanie się gościom z ofertą Hotelu, którzy nie muszą już korzystać z tradycyjnych informatorów ani przewodników hotelowych
 • usługa self-service, w której to gość sam dokonuje zamówienia usług hotelowych, bez konieczności kontaktu z obsługą Hotelu
 • obniżenie kosztów procesów związanych z udzielaniem informacji gościom dotyczących oferty Hotelu, dostępnych usług hotelowych, reklamacji etc.
 • podniesienie prestiżu Hotelu poprzez zastosowanie innowacyjnego, wygodnego i unikalnego rozwiązania
 • przywiązanie klienta do wysokiej jakości proponowanych usług
 • zniwelowanie kosztów potrzebnych na aktualizacje tradycyjnych informatorów papierowych
 • zwiększenie przychodów Hotelu
 • zniesienie bariery językowej między gośćmi Hotelu a obsługą (wielojęzyczność systemu)
 • ułatwienie pracy personelu w obiekcie hotelowym dzięki wykorzystaniu narzędzi do rejestracji wykonywanych działań, kontroli pracy oraz komunikacji pomiędzy pracownikami Hotelu

Concierge reservation

Umożliwia gościom hotelowym zarezerwowanie wybranej atrakcji (bilard, kręgle, korty tenisowe etc.) z poziomu aplikacji zainstalowanej na tablecie w pokojach hotelowych lub dodatkowo z poziomu aplikacji zainstalowanej na tablecie bezpośrednio w miejscu występowania atrakcji. Z poziomu aplikacji możliwe jest także zamówienie napoju oraz przekąsek dostarczanych przez barmana w trakcie gry. Historia wszystkich rezerwacji oraz rezerwacje oczekujące na rozpoczęcie wyświetlane są na tablecie w Sali rozrywek. Administrator systemu (barman, kelner, recepcjonista bądź osoba obsługująca atrakcje) w każdej chwili ma wgląd w kalendarze rezerwacji wszystkich atrakcji. Z poziomu panelu zarządzającego możliwe jest konfigurowanie godzin dostępności wybranych atrakcji, a wybór ten ma wpływ na tabelę godzinową prezentowaną na tabletach w pokoju gości oraz w sali rozrywek. Obsługa ma możliwość złożenia szybkiej rezerwacji w imieniu gościa i przypisanie tej rezerwacji do rachunku gościa, bądź złożenie rezerwacji dla gości niezameldowanych w hotelu.

 • rezerwacja atrakcji na konkretny dzień i godzinę
 • możliwość dostarczenia napojów i przekąsek przez barmana w trakcie gry
 • zapoznanie się z pełną listą dostępnych w obiekcie atrakcji
 • możliwość zabezpieczenia kodem rodzicielskim rezerwacji rozrywek
 • historia wszystkich rezerwacji oraz rezerwacje oczekujące na rozpoczęcie wyświetlane są na tablecie w Sali rozrywek
 • możliwość zintegrowania aplikacji z systemem sterującym rozrywkami, a co za tym idzie możliwość uruchamiania rozrywki bezpośrednio z poziomu tabletu
 • administrator systemu  w każdej chwili ma wgląd w kalendarze rezerwacji wszystkich atrakcji
 • system zarządzania rezerwacjami dostosowany został do obsługi na monitorach dotykowych (np. na terminalach sprzedażowych POS)
 • pełne zarządzanie zamówieniami rezerwacji z poziomu panelu obsługi

Moduł Hotel 360°Concierge TV

Aplikacja na telewizory będące na wyposażeniu pokoju hotelowego, ułatwia gościom korzystanie z kompleksowej oferty Hotelu, jak i usług partnerów z nim współpracujących. Dzięki temu zwiększa wykorzystanie usług własnych, co przekłada się na bezpośredni wzrost średniej wartości koszyka zakupowego gościa. Dodatkowo rozwiązanie ma na celu zaprezentowanie wszystkich atrakcji zarówno hotelowych, jak i ze strony partnerów, tak aby gość hotelowy mógł skorzystać z nich w trakcie swojego pobytu lub powrócić do nich w przyszłości. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i wielu wersjom językowym, złamana zostaje bariera komunikacyjna - nie istnieje potrzeba zamawiania usług poprzez kontakt z obsługą.

 • multimedialna prezentacja usług hotelowych w wybranym języku
 • wdrożenie usługi self-service w której to sam gość dokonuje zakupu usług hotelowych
 • obniżenie kosztów procesów związanych z udzielaniem informacji gościom
 • podniesienie prestiżu Hotelu poprzez zastosowanie innowacyjnego, wygodnego i unikalnego rozwiązania
 • przywiązanie klienta do wysokiej jakości proponowanych usług, dzięki czemu odwiedziny gości hotelowych nie będą jednorazowe
 • zniwelowanie kosztów potrzebnych na aktualizacje tradycyjnych informatorów papierowych
 • zniesienie bariery językowej między gośćmi Hotelu a obsługą (wielojęzyczność systemu)
 • dostęp do VOD dla gości

Administration

Umożliwia zarządzanie całym systemem, szeroką parametryzację, definiowanie uprawnień użytkowników systemu oraz kontrolę spójności danych. Ponadto, moduł pozwala na monitorowanie aktywności korzystania z systemu przez gości hotelowych i przesyłania im w czasie rzeczywistym ofert uzależnionych od obszarów ich zainteresowania. Kadra menadżerska ma z kolei dostęp do wszystkich niezbędnych statystyk i za pomocą ich analizy może podejmować istotne decyzje zarządcze.

 • monitorowanie aktywności korzystania z systemu przez gości hotelowych i przesyłanie im ofert w czasie rzeczywistym
 • dostęp dla menadżerów do wszystkich niezbędnych statystyk i za pomocą ich analizy może podejmować istotne decyzje zarządcze

MODUŁ HOTEL 360° MOBILE

To mobilna aplikacja dla gości Hotelu, dostępna na smartfony i pełniąca funkcję kolejnego kanału komunikacyjnego z byłymi i potencjalnymi klientami Hotelu. Za jej pomocą Hotel może komunikować się z gośćmi i oferować im możliwość dokonywania bezpośredniej rezerwacji pokoi w Hotelu, omijając pośredników i portale bookingowe oraz przygotowywać dla nich spersonalizowane oferty promocyjne. Dodatkowo rozwiązanie ma na celu zaprezentowanie wszystkich atrakcji obiektu, jak i jego partnerów. Aplikacja zawiera informacje o Hotelu, usługach hotelowych, promocjach i ofertach specjalnych, a także listę organizowanych wydarzeń.

 • dotarcie z ofertą bezpośrednio do gościa 
 • budowanie lojalności klientów oraz wsparcie programów lojalnościowych funkcjonujących w obiekcie 
 • marketing i promocja obiektu, dystrybucja usług oraz ofert specjalnych 
 • aplikacja dostępna na platformy iOS, Android
 • szybki check-in, check-out 
 • integracja z channel manager/PMS

CLINIC 360° TABLET

Pacjenci, z poziomu tabletu usytuowanego obok łóżka, mogą sterować oświetleniem i temperaturą w pokoju, zamawiać posiłki, przełączać kanały w telewizorze, a także regulować nastawę okien w zależności od potrzeb. Rozwiązanie to zapewnia największy komfort podczas pobytu pacjentów w Klinice po wykonanym zabiegu. Dodatkowo, dzięki tabletom pacjenci mają możliwość zapoznania się z dodatkowymi usługami medycznymi oferowanymi przez Klinikę. Funkcjonalność wspiera również pracę lekarzy i pielęgniarek. Lekarze mają możliwość wyboru programu oświetlenia gabinetu w zależności od wykonywanego zabiegu, pielęgniarki natomiast mają dostęp do informacji o temperaturze w każdym z pokoi, mogą również monitorować i weryfikować zamówienia pacjentów na posiłki poprzez wygodny dashboard na tablecie.

 • multimedialna prezentacja usług medycznych Kliniki w wybranym języku, wzbogacona zdjęciami i materiałami video
 • podniesienie prestiżu Kliniki poprzez innowacyjne i komfortowe rozwiązanie
 • wygodne sterowanie mediami w pokoju pacjenta z poziomu tabletu
 • zamawianie posiłków do pokoju
 • zniwelowanie kosztów aktualizacji tradycyjnych informatorów papierowych

Moduł Hotel 360° Concierge Mobile Key

Możliwość otwierania zamków do pokoi hotelowych za pomocą aplikacji na smartfonie gościa (dostępne tylko przy zamkach wykorzystujących technologię BLE lub zamkach z klawiaturą numeryczną). Aplikacja po zameldowaniu gościa w konkretnym pokoju/apartamencie pozwala na wygenerowanie elektronicznego klucza i przesłanie go bezpośrednio na aplikację mobilną gościa. Klucz z numerem pokoju umożliwia gościom otwieranie zamków do drzwi pokoi, w których są zameldowani. Istnieje możliwość zarządzania wygenerowanymi kluczami on-line oraz możliwość przedłużania/wygaszania ważności kluczy.

 • elektroniczny klucz do pokoju BLE
 • ułatwienie i wygoda w użytkowaniu
 • samoobsługowe generowanie przez gości elektronicznego klucza dostępu do apartamentów z poziomu aplikacji
 • wyeliminowanie uciążliwych i kosztownych czynności związanych z dostarczaniem kluczy dla gości

Moduł Hotel 360°BMS Smart Room

Po podłączeniu do systemu BMS działającego w Hotelu moduł pozwala gościom z poziomu tabletu na sterowanie oświetleniem, roletami, temperaturą, telewizorem, uchyleniem okien etc. Z poziomu panelu Hotel360 operator systemu ma także wgląd w bieżący stan urządzeń – możliwe jest szybkie wychwytywanie błędów transmisji, odłączenia się urządzeń od sieci lub braku dostępu do sieci Wi-Fi - operator systemu zostanie o zdarzeniu powiadomiony poprzez wysyłkę wiadomości e-mail lub SMS.

 • sterowanie mediami w pokoju z tabletu
 • dobranie odpowiedniej temperatury pokoju według własnych potrzeb
 • sterowanie wybranym punktem świetlnym
 • operator systemu ma wgląd w bieżący stan pokojów
 • możliwość skonfigurowania mechanizmów powiadomień o wybranych zdarzeniach

Spotkajmy się

Trwa akcja pilotażowa
Wdrożenie systemu Hotel360° w Twoim obiekcie
przez okres 3 miesięcy na specjalnych warunkach

WARSZAWA

Sienna 39 00-121 Warszawa

info@espondi.com

RZESZÓW

Piłsudskiego 3235-001 Rzeszów

info@espondi.com